huisbezoeken

Wij doen huisbezoeken bij minder mobiele of zwaar zieke patiënten. Het werken in de consultatieruimte zelf heeft zowel voor de huisarts als voor U het meeste voordeel : het dossier is bij de hand en het onderzoek gebeurt in goede omstandigheden : op een onderzoekstafel, bij ideale belichting en met alle noodzakelijke apparatuur bij de hand.


Om een vlotte werking van onze huisbezoeken toe te laten, is het voor  ons  aangenaam wanneer de aanvraag gebeurt voor 10 uur via onze medische secretaresse. Wij komen dan zo vlug mogelijk bij je thuis.


Vermeld bij het aanvragen van  het huisbezoek de reden van uw contact om zo goed mogelijk een inschatting te kunnen maken van de aard en spoedeisendheid van uw eventuele klachten.  Bij twijfel zal de secretaresse U doorverbinden met één van de artsen.   

Wachtdienst dokters

070 257025


wanneer?


. Weekend :  van vrijdagavond 18 uur tot en met maandagochtend 8 uur  in de huisartsenwachtpost te Leuven

. Feestdagen :  8 uur tot en met de volgende dag 8 uur

. Weekwachtdienst :  vanaf 18 uur tot 8 uur in de huisartsenwachtpost

te Leuven.