heidi jordens

 

 

Heidi Jordens

(systeemgericht) klinisch orthopedagoog


 

Achtergrond :


 • Master in de pedagogische wetenschappen (afstudeerrichting orthopedagogiek), KULeuven, 1992
 • Relatie -en gezinstherapie (Vormingscentrum Rapunzel i.s.m. VUB), (deels afgewerkt).
 • PEV-opleiding ‘werken met verlies en rouw’ (Verbinding in Verlies i.s.m. VUB) i.o.
 • Bijkomende vorming in gezinstherapeutische gesprekstechnieken, methodisch omgaan met ethische vraagstukken, sociaal-emotionele ontwikkeling, omgaan met levenseinde, ziekte en beperking, contextuele benadering, zelfzorg…
 • Tientallen jaren aktief als orthopedagoog in voorzieningen voor ondersteuning van volwassenen met een verstandelijke beperking ( en bijkomende lichamelijke beperking, psychische of gedragsmoeilijkheden).
 • Lid van de Vlaamse Vereniging van Orthopedagogen
 • Lid van de Psychologenkring Leuven
 • FOD Visum nr. 290615
 • Getrouwd en moeder van 3 (bijna) volwassen kinderenDoelgroep : 


Jongeren en volwassenen

Koppels

Gezin (in alle vormen)Visie en werkwijze :


Mensen hebben verbinding met elkaar nodig , om zich volwaardig mens te voelen. Relaties lopen wel eens stroef; tussen ouders en kinderen , broers en zussen, partners…. Meestal vinden mensen zelf een uitweg, een nieuw evenwicht. Soms dreigt het vast te lopen en staat het samenleven, de relatie en het welzijn van de persoon en zijn omgevers onder druk.


Als systeemgericht klinisch orthopedagoog richt ik mij in het bijzonder op ondersteuning van gezinnen bij het aangaan van uitdagingen in opvoeding en samenleven. Die kunnen te maken hebben met bv. het omgaan met  gedrags-, leer-of ontwikkelingsproblemen bij het kind. Ook bijzondere veranderingen of ingrijpende gebeurtenissen in of rond het gezin kunnen het samenleven bezwaren (bv verhuis, ziekte of overlijden, ontslag,…). 


Daarnaast vorm ik me verder in  het ondersteunen van mensen in rouw, na overlijden  of bij confrontatie met levend verlies bij zichzelf of hun directe omgevers (bv het verlies van een job, een relatiebreuk, ernstige lichamelijke of psychische ziekte, dementie…). In mijn werk als orthopedagoog bij mensen met een verstandelijke beperking, werd ik bijzonder geraakt door het (levend) verlies en het rouwproces van de persoon met de beperking én zijn gezin.   

                                        

We gaan in het therapeutisch traject samen op zoek, op maat van de cliënt(en), naar beweging in dat wat vast lijkt te zitten, naar verandering ten goede. We kunnen dit doen in een individueel contact, of samen met de verschillende betrokkenen, bv een (deel-)gezin, een koppel,…


Doorheen het ganse proces stem ik samen met de cliënt(en) het tempo en de werkwijze af op de hulpvraag en de mogelijkheden van de cliënt(en).Tarieven :


 • Individueel gesprek van 1u :  70 €
 • Gesprek met meerdere personen, Koppel- of gezinsgesprek van 1u15’ : 80 €

         Een deel van het tarief kan terugbetaald worden door ziekenfonds (aantal sessies en grootte van het bedrag afhankelijk van het  

         ziekenfonds van de cliënt).

         Aangepast tarief mogelijk voor mensen met verhoogde tegemoetkoming.Afspraak maken :


Een afspraak kan je maken op eigen initiatief of op doorverwijzing van een andere hulpverlener.

 • Telefonisch: +32 (0)474 709194  (indien oproep niet beantwoord, graag naam en telefoonnr. inspreken op antwoordapparaat, ik contacteer u dan zo snel mogelijk).
 • Per mail: heidi.jordens001@gmail.com