patiënteninfo

75% van de mensen verwerft gezondheidsinformatie op het ongecontroleerde internet. Daarom ontwikkelde CEBAM , het centrum voor Evidence Based Medicine in opdracht van de Vlaamse Gemeenschap, de onafhankelijke website, 'Gezondheid en Wetenschap', met betrouwbare gezondheidsinformatie op mensenmaat. Je kan er patiëntenrichtlijnen vinden alsook medianieuws onder de loep.


Toegang tot correcte, wetenschappelijk onderbouwde gezondheids-informatie?