Tine Moens


Achtergrond• Master in de Pedagogische Wetenschappen (KULeuven, 1993).

• Postgraduaat in de Systeemgerichte Psychotherapie (IPRR Mechelen).

• Lid van de Vlaamse Vereniging van Orthopedagogen (VVO) en de Belgische Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie en                Systeemcounseling (BVRGS).

• Therapeutisch medewerker in Psycho-Sociaal Centrum Campus Mechelsestraat te Leuven (sinds 2001).

• Zelfstandig relatie- en gezinstherapeut in het COPP in Kessel-Lo (2016 tot 2020)

• Medewerker Team Vroegdetectie en Interventie bij Psychose (VDIP-VRINT) Vlaams-Brabant Oost (2009-2014)

• Medewerker Consultdesk GGZ Vlaams-Brabant Oost (2010-2014)


Doelgroep


Volwassenen

Koppels

Ouders, kinderen en hun gezinVisie en werkwijze


Iedere mens maakt moeilijke omstandigheden mee. Verbinding maken met de mensen rondom je kan dan een moeilijke opgave zijn. Soms lijk je stil te vallen of geraak je je eigen spoor in het leven helemaal kwijt. In de therapieruimte mag iedereen zijn verhaal doen en wordt er niet geoordeeld. Het is een plek om stil te staan bij je zorgen en verlangens en vanuit verbinding op zoek te gaan naar nieuwe wegen. Bouwstenen daarbij zijn je eigen kracht en ervaring, als individu, als koppel of als gezin. Als systeemgericht therapeut, besteed ik steeds bijzondere aandacht aan wie jij bent en welke plek je inneemt in relatie tot de mensen rondom jou: je partner, je gezin, je ouders, familie, vrienden, werkomgeving... Zij vormen immers de context waarbinnen jouw levensverhaal zich ontplooit.

De start van een psychotherapie is steeds een verkennend gesprek. Daarin komen zowel jouw/jullie zorgen en verwachtingen als mijn visie en perspectief aan bod. Zo worden verwachtingen afgestemd. Nadien beslis je zelf of je verder in therapie wil komen.

Doorgaans is één wekelijks gesprek aangewezen maar dat kan op jouw vraag ook anders. De duur van een psychotherapie varieert van enkele weken tot enkele maanden. Overleg met je huisarts of verwijzer gebeurt steeds met jouw toestemming.


Tarief


Een individueel gesprek duurt 50 minuten en kost €65.

Een koppel- of gezinsgesprek duurt max. 90 minuten en kost €75.


Afspraak maken


Een afspraak kan je maken op eigen initiatief of op doorverwijzing van een andere hulpverlener.

Telefonisch: +32 (0)476 36 49 47

Per mail: tine10moens@skynet.be