Praktijkvisie

 WAT DOET DE HUISARTS?


In onze praktijk kunt u terecht voor alle huisartsgeneeskundige zorgen in de brede zin van het woord. Voor een groot deel bent u ongetwijfeld vertrouwd met het uitgebreide takenpakket van de huisarts binnen deze zorg. Toch willen we hier enkele bijzonderheden van deze zorg op een rijtje zetten. Voor deze zaken kunt u immers ook in onze praktijk terecht.


. Kleine heelkundige ingrepen: hechtingen van wonden, (uitgebreide) wondzorg, nagelbehandelingen, wegname kleine huidgezwellen, behandeling             van wratjes en dergelijke,…

. Kleine orthopedische behandelingen:  tapeverbanden, infiltraties …

. Psychosociale problemen: depressieve klachten, angsten, rouwzorg, relatieproblemen, opvoedingsproblemen, pestproblematiek,…

. Preventieve zorg: gezondheidsvoorlichting, risicoprofiel voor hart- en vaatziekten, gepersonaliseerd preventiedossier

. Vaccinaties: baby- en kindervaccinaties, herhalingsvaccinaties bij volwassenen, reisvaccinaties

. Zevendedagsonderzoek van de pasgeborene

. Gynaecologische zorg: baarmoederhalsuitstrijkjes, borstkankerscreening, anticonceptie,…

. Zwangerschapsbegeleiding en kraamzorg

. Zuigelingenraadplegingen: voedingsadvies, opvolgen lengte en gewicht, opvolgen psychomotorische ontwikkeling, kinderziektes,…

. Pediatrische zorg

. Chronische zorg: opstellen zorgplan in samenwerking met andere zorgverstrekkers

. Ouderenzorg: verzorging thuis of in een woon- en zorgcentrum (WZC)

. Terminale zorg en stervensbegeleiding

. Pre-operatief onderzoek

. EKG

. Sportgeneeskunde

. spirometrieOnze groepspraktijk is een eerstelijnszorgpraktijk waar de huisartsgeneeskunde, in al zijn aspecten, centraal staat. Hier vindt u enkele algemene en essentiële kenmerken van deze zorg op een rij :. Als huisarts willen wij uw professionele vertrouwenspersoon zijn, waar u terecht kunt met uw zorgvragen en -noden.


. Wij willen instaan voor integrale zorg. Op die manier willen we u als patiënt,in zijn totaliteit benaderen, rekening houdend met zowel lichamelijke als         psychische factoren, en invloeden van sociale en levensbeschouwelijke aard.. Wij beschouwen onze huisartsgeneeskunde als een vorm van gezins- en levensloopgeneeskunde. Wij willen u en uw gezondheid helpen begeleiden doorheen uw levensloop ( van zwangerschap en geboorte tot en met ouderenzorg en terminale zorg ). Hierbij willen we steeds rekening houden met uw persoonlijke levenscontext.. In het kader van preventieve zorg houden wij van u ook een gepersonaliseerd preventiedossier bij.                          


. Wij willen al deze gegevens bijhouden in een integraal medisch dossier. Op die manier zijn wij uw medische dossierbeheerder.


. Wij zijn allen geconventioneerde artsen en volgen op regelmatige basis bijscholingen om up to date te blijven.


Om deze taak zo goed mogelijk te vervullen, zijn verschillende zorgpartners nodig. Om die reden hebben wij wekelijks een overlegmoment. Afhankelijk van de noodzaak wordt dit overleg uitgebreid met andere zorgverstrekkers, ofwel intern binnen de praktijk met de andere praktijkmedewerkers, ofwel extern met andere zorgpartners (thuisverpleegkundige, vroedvrouw, palliatieve thuiszorg, kinesist, arts-specialist, sociale dienst, ...) in een zorgoverleg. Niet in het minst beschouwen we u, als patiënt, hierbij als belangrijkste betrokken schakel.


De technologie biedt ons mogelijkheden om nog beter met verschillende partners te kunnen communiceren over uw gezondheidstoestand  waarvoor wij gebruik maken van e-health. Lees hier :  hoe en waarom gezondheidsgegevens delen.             


Naast patiëntenzorg zijn we ook op andere gebieden in de gezondheidszorg actief:


  • Binnen de opleiding geneeskunde van de KU-leuven zijn we actief als praktijkopleider,geven we les aan de vakgroep huisartsgeneeskunde en zijn we mentor van huisartsen in opleiding


  • Als CRA zijn we actief in rusthuis Sint Dominicus in Lubbeek . Zo kunnen we continuïteit voorzien als thuis wonen niet meer lukt.


  • We zijn actieve leden van huisartsenverenigingen (KHOBRA, voorzitter en vice-voorzitter wachtkring Groot Lubbeek, voorzitter LOK-groep) zodat we mee kunnen helpen aan een goede samenwerking tussen de lokale huisartsen